نامه یکی از وکلای یاشار سلطانی به معصومه آباد

قیمت برخی آپارتمان‌های تا سقف ۵۰۰میلیون تومان
ایسنا نوشت: یکی از وکلای‌مدافع یاشار سلطانی درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به معصومه آباد عضو شورای شهر تهران نامه نوشت.

قیمت برخی آپارتمان‌های تا سقف ۵۰۰میلیون تومان

تلگرام نارنجی