اظهارات کارشناسان ارمنستانی درباره دستاوردهای سفر روحانی

قیمت انواع خرما در میادین میوه و تره‌بار
ایرنا نوشت: کارشناسان ارمنستانی دستاوردهای سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ارمنستان را در برگیرنده اهمیت ژئوپولیتیکی برای روابط دو کشور و همچنین منطقه اعلام کردند.

قیمت انواع خرما در میادین میوه و تره‌بار