شخصیت لُمپن‌ احسان کرمی در کمپ پناه‌جویان «مانوس»/ عکس

قهرمان جنگی روس در سوریه کشته شد
هر کدام از پناه‌جویان نمایش «مانوس» ویژگی‌هایی مختص به خود دارند، اما شخصیت احسان کرمی، لاتی است که لمپن‌بازی‌هایش اوضاع کمپ را بغرنج‌تر می‌کند.

قهرمان جنگی روس در سوریه کشته شد