منصوریان اخراج شده حق رفتن به کنفرانس نداشت/خرمگاه:من دعوا را ندیدم اما برخورد جدی می‌کنیم

قلعه نویی شاکی از داور/«سروش رفیعی طراوت بازی تراکتور را به پرسپولیس برد»
دستیار علیرضا منصوریان به جای او به کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با فولاد رفت چون منصوریان اخراج شده بود

قلعه نویی شاکی از داور/«سروش رفیعی طراوت بازی تراکتور را به پرسپولیس برد»