مولاوردی: وضعیت اشتغال زنان با اصلاح قوانین بهبود می یابد

قطع همکاری رئیس پیشین سیا با ترامپ
مهر نوشت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بهبود وضعیت اشتغال زنان در گروی عزم همگانی و اراده ملی است.

قطع همکاری رئیس پیشین سیا با ترامپ