سفال ایرانی سفیرصلح دراتریش

قطعنامه روسیه درباره سوریه در شورای امنیت تصویب شد
وین”ذوق و خلاقیت سفالگران ایرانی را خواهد دید .

قطعنامه روسیه درباره سوریه در شورای امنیت تصویب شد