قسمت حذف شده گزارش کمیسیون عمران در برخی رسانه‌ها درباره مقصر برخورد دو قطار

طاهری: از مذاکره “ویسی و رفیعی” اطلاعی ندارم/ وضعیت “عقیلی” در حال رسیدگی
بخش اصلی و مهم گزارش کمیسیون عمران که در آن به صراحت ذکر شده است که وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد در حادثه برخورد دو قطار مقصر نیستند را در زیر بشنوید.

طاهری: از مذاکره “ویسی و رفیعی” اطلاعی ندارم/ وضعیت “عقیلی” در حال رسیدگی