واکنش رحمتی بعد از گلی که جانشینش خورد

قرارداد ۹۲۷ میلیون دلاری مایکروسافت با وزارت دفاع آمریکا بدون دسترسی به سورس کُد
مهدی رحمتی در مسابقه استقلال و سپاهان نیمکت‌نشین بود.

قرارداد ۹۲۷ میلیون دلاری مایکروسافت با وزارت دفاع آمریکا بدون دسترسی به سورس کُد