آغاز نبرد تولیدکنندگان بزرگ گاز شیل

قرارداد یک استقلالی دیگر تمدید شد
دو غول بزرگ گاز شیل ایالات متحده در تولید سوخت نیروگاه‌ها به رکوردی دست یافته‌اند که می‌تواند با پیش‌گرفتن عرضه از تقاضا، علامت آغاز یک نبرد در بازار داخلی آمریکا باشد.

قرارداد یک استقلالی دیگر تمدید شد