واکنش رییس اصناف به طرح جدید برخورد با آرایشگاه‌‌های زنانه

قرارداد خرید هواپیما وارد چرخه اجرا شد
تسنیم نوشت:نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در واکنش به طرح جدید سازمان تعزیرات حکومتی درباره آرایشگاه‌‌های زنانه گفت: نباید به هر علتی به اصناف چوب بزنیم.

قرارداد خرید هواپیما وارد چرخه اجرا شد