«بخشش» با صدای آیسا حیدری منتشر شد

قرارداد۳۲۰ میلیون یورو وزارت نفت با ژاپنی ها
آلبوم موسیقی پاپ و تلفیقی «بخشش» اثری به آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی آیسا حیدری منتشر شد.

قرارداد۳۲۰ میلیون یورو وزارت نفت با ژاپنی ها