تصاویر | فرار مردم آفریقای مرکزی از خشونت‌های داخلی

قدوس: بازی سختی مقابل روسیه داریم/ از اینکه تیم ملی ایران را انتخاب کردم خوشحالم
هزاران دامدار اهل جمهوری آفریقای مرکزی به دلیل خشونت های داخلی در این کشور ناگزیر شده اند با رها کردن دام های خود به مناطق امن بگریزند و اکنون هیچ درآمدی برای امرار معاش ندارند.

قدوس: بازی سختی مقابل روسیه داریم/ از اینکه تیم ملی ایران را انتخاب کردم خوشحالم