مهاجم اسپانیایی در تمرین پرسپولیس

قدردانی خانواده آیت‌الله هاشمی از بدرقه باشکوه پدر ازسوی مردم: خدا به صبرش برابر تخریب جزای نیکو داد
پرسپولیسی‌ها امروز در تمرین خود شاهد حضور یک بازیکن جدید بودند.

قدردانی خانواده آیت‌الله هاشمی از بدرقه باشکوه پدر ازسوی مردم: خدا به صبرش برابر تخریب جزای نیکو داد