تصاویر | بارش برف در همدان

قدرت خارق‌العاده حروف در نمایشگاه «چه دانم‌های بسیار»
در گزارش تصویری زیر بارش برف در همدان را می‌بینید.

قدرت خارق‌العاده حروف در نمایشگاه «چه دانم‌های بسیار»