استقرار ربات‌های پلیس در دبی تا سال ۲۰۳۰

قتل جوان ۲۵ ساله با ضربات چاقو
تا سال 2030 ایستگاه‌های پلیس رباتیک در دبی راه‌اندازی می‌شود.

قتل جوان ۲۵ ساله با ضربات چاقو