بازرسی از صنوف در سراســر استان گیلان

قاچاق کالا چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؟
تعداد کل بازرسی ها از صنوف در سراســر استان گیلان در 10 ماه منتهی به پایان دی ماه سال جاری ۱۲۲ هزار و ۸۶ فقره بوده است.

قاچاق کالا چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؟