پیام دبیرکل سازمان ملل درباره تبعیض نژادی نسبت به مسلمانان

قاچاق چگونه ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؟
ایرنا نوشت: دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی و هشدار نسبت به افزایش ضدیت و نفرت نسبت به مسلمانان خواستار مقاومت مقابل تلاش های تفرقه افکنانه در جهان شد.

قاچاق چگونه ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؟