تولید 12 درصد مرغ مادر کشور در استان اردبیل

قانون مداری و عمل به قانون باید در روستاها فرهنگ سازی شود
تسنیم نوشت: در حال حاضر 12 درصد مرغ مادر کشور در استان اردبیل تولید می‌شود که این یک امتیاز بزرگ برای این استان است و برای رشد و ارتقای آن نیازمند حمایت مسئولان هستیم.

قانون مداری و عمل به قانون باید در روستاها فرهنگ سازی شود