قاضی‌پور، وزرای دولت را تهدید کرد /نمایندگان در کنفرانس فلسطین جای نشستن نداشتند؟ /حواشی صحن

فیلم | لحظه ترور “مالکوم ایکس” رهبر مسلمانان سیاه پوست امریکا
پس از تصویب کلیات بودجه سال 1396 کل کشو در صحن علنی مجلس و پیش از ورود به جزئیات آن، بازار اخطارها و تذکرهای نمایندگان گرم شد.

فیلم | لحظه ترور “مالکوم ایکس” رهبر مسلمانان سیاه پوست امریکا