اتفاقی ویژه در جشنواره موسیقی فجر/ اجرای مشترک کُر نامیرا و فیلارمونیک ایران برای اولین بار

قادری: نظام کارمزد خدمات پرداخت‌های الکترونیک باید اصلاح شود
فرهاد هراتی درباره قطعاتی که گروه کُر نامیرا و فیلارمونیک ایران در جشنواره موسیقی فجر با محوریت کره زمین اجرا خواهند کرد توضیح داد.

قادری: نظام کارمزد خدمات پرداخت‌های الکترونیک باید اصلاح شود