بیانیه خسرو حیدری سه روز مانده به بازی در لیگ قهرمانان آسیا

قاتل سفیر روسیه، برای سفیر آمریکا هم نقشه داشت
خسرو حیدری نوشت به احترام هواداران تمرینات را از سر می‌گیرند.

قاتل سفیر روسیه، برای سفیر آمریکا هم نقشه داشت