صفحه اول روزنامه های یکشنبه 26دی 1395

قاتل در دادگاه با وکیلش درگیر شد/مادرمقتول:قاتل پسرم یک نفر دیگر راهم10سال پیش کشته
مطبوعات امروز تیترهای متنوعی را در صفحه اول خود جای داده اند.

قاتل در دادگاه با وکیلش درگیر شد/مادرمقتول:قاتل پسرم یک نفر دیگر راهم10سال پیش کشته