آموزش ایمنی و آتش نشانی برای کارکنان فروشگاه زنجیره‌ای نجم و پرسنل بیمارستان ولایت رشت

فیون خواستار مذاکره با بشار اسد شد
آموزش ایمنی و آتش نشانی به صورت تئوری و عملی برای پرسنل فروشگاه زنجیره‌ای نجم و بیمارستان ولایت برگزار شد؛ شرکت کنندگان ابتدا به صورت تئوری با مبانی آتش نشانی و نیز انواع خاموش کننده های دستی آشنا شده و سپس در محوطه ایستگاه، به صورت عملی کار با خاموش کننده های دستی را فرا گرفته و اقدام به خاموش کردن آتش نمودند.

فیون خواستار مذاکره با بشار اسد شد