«آقای واتسن بیایید با شما کار دارم»؛گذشت ۱۴۱ سال از یک اتفاق تاریخی

فیلم | ۲ کشته و ۳ زخمی در تیراندازی سوئیس
دهم مارس ۱۸۷۶ میلادی الکساندر گراهان بل از اتاق خود به‌وسیله دستگاهی به دستیارش در اتاق دیگر گفت: «آقای واتسن بیایید با شما کار دارم».

فیلم | ۲ کشته و ۳ زخمی در تیراندازی سوئیس