پایان گارانتی ۷۰ ساله پل ورسک در یک مستند

فیلم | یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه در سن‌پطرزبوگ
مستند «ورس» که به پایان گارانتی 70 ساله پل ورسک می‌پردازد، برای حضور در جشنواره سینما حقیقت آماده شد.

فیلم | یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه در سن‌پطرزبوگ