سخنگوی وزارت خارجه به اقدام خلاف نماینده مجلس واکنش نشان داد

فیلم | گل سجاد شهباززاده به گالاتاسرای
بهرام قاسمی به اقدام خلاف قانون کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

فیلم | گل سجاد شهباززاده به گالاتاسرای