نشست مشترک مدیران و مسئولین فناوری اطلاعات بانکها و مدیران مخابرات منطقه لرستان

فیلم | گفتگوی آزاده نامداری و بازیگر زن هندی سلام بمبئی | شرایط زنان در هند
شست مشترک مدیران و مسئولین فناوری اطلاعات بانکها و مدیران مخابرات منطقه لرستان جلسه مشترک مدیران مخابرات منطقه لرستان و مدیران و مسئولین فناوری اطلاعات بانکها در محل سالن ویدئو کنفرانس مخابرات برگزار شد

فیلم | گفتگوی آزاده نامداری و بازیگر زن هندی سلام بمبئی | شرایط زنان در هند