کتایون ریاحی عزادار شد

فیلم | گزیده موسیقی فجر | از کاکوبند و کاوه آفاق تا پرویزخان هندی و گاسپاریان ارمنی
کتایون ریاحی بازیگر سینما و تلویزیون در سوگ از دست دادن مادر نشست.

فیلم | گزیده موسیقی فجر | از کاکوبند و کاوه آفاق تا پرویزخان هندی و گاسپاریان ارمنی