غافلگیری دوباره مردم ارومیه این‌بار با بارش تگرگ

فیلم | گزارشی از افتتاح ۴ طرح بزرگ پتروشیمی
بعد از بارش بارندگی شدید در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه، بارش تگرگ امروز مردم ارومیه را دوباره غافلگیر کرد.

فیلم | گزارشی از افتتاح ۴ طرح بزرگ پتروشیمی