نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

فیلم | کنایه رضا رشیدپور به پرواز جنجالی مالزی و خدمات هواپیمایی‌ها
ایرنا نوشت: شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد.

فیلم | کنایه رضا رشیدپور به پرواز جنجالی مالزی و خدمات هواپیمایی‌ها