انتقاد یک امام جمعه از شانتاژهای بی‌بی‌سی/خانمی که پوشش نامناسب دارد پدر و برادرهایش غیرت ندارند

فیلم | کنایه‌های جالب نیما در خندوانه به لاکچری‌بازها و دور دور کردن‌ در بالای شهر
انتخاب نوشت: امام جمعه اصفهان گفت: اگر مردی غیرت داشته باشد، ناموس خود را در معرض دید دیگران قرار نمی دهد، چراکه پیامبر (ص)، فرمودند در مردی که غیرت ندارد، خیری نیست.

فیلم | کنایه‌های جالب نیما در خندوانه به لاکچری‌بازها و دور دور کردن‌ در بالای شهر