تعویض یک هزار متر لوله فرسوده در منطقه اسکندرکلای قائمشهر

فیلم | کلک جدید مرغ فروشان ونزوئلا
مدیر امور آب و فاضلاب شهری قائمشهر، گفت: در راستای اصلاح شبکه آبرسانی در منطقه اسکندرکلا، نسبت به تعویض یکهزار متر لوله فرسوده در این منطقه اقدام شد.

فیلم | کلک جدید مرغ فروشان ونزوئلا