بخشودگی جرائم مطالبات غیرجاری در بانک مسکن

فیلم | کشف گورهای اشکانی به لطف لوله‌های گاز!
مدیر شعب بانک مسکن استان از بخشودگی بخشی از جرایم مطالبات غیرجاری مشتریان این مدیریت در صورت تسویه بدهی معوق خود خبر داد.

فیلم | کشف گورهای اشکانی به لطف لوله‌های گاز!