روان‌گردان‌ها و مخدرهای صنعتی، چگونه هوادار از جوانان جذب می‌کنند؟

فیلم | کارگردانان ایرانی مورد علاقه بازیگر زن هندی سلام بمبئی | مقایسه هالیوود و بالیوود
استاد دانشگاه علوم توانبخشی معتقد است در رابطه با اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باید نهضت فرهنگی برای مقابله با اعتیاد ایجاد شود.

فیلم | کارگردانان ایرانی مورد علاقه بازیگر زن هندی سلام بمبئی | مقایسه هالیوود و بالیوود