فیلم | قرار است دیگر زباله‌ای در ساحل‌های ایران نبینید

فیلم | چالش فوتبالی بازیکنان منچسترسیتی
جوانان متخصص کشور دستگاهی را ساختند که ساحل دریا را جارو می‌کند و تا عمق ۱۵ سانتیمتری زباله ها را از ماسه های ساحل جدا می کند.

فیلم | چالش فوتبالی بازیکنان منچسترسیتی