تحلیل کرباسچی از فحاشی تندروها به دولت

فیلم | پسربچه افغان به آرزویش رسید | ملاقات مرتضی احمدی با لیونل مسی
غلامحسین کرباسچی در روزنامه اعتماد نوشت:این روزها و به بهانه‌های گوناگون شاهد‌‌ آن هستیم که د‌‌ر رسانه‌های حقیقی و مجازی و نطق‌ها و سخنرانی‌ها موجی از ناسزاها و کلمات زشت نثار مد‌‌یران و مسوولان د‌‌ر رد‌‌ه‌های مختلف می‌شود‌‌ به‌گونه‌ای که گاهی حتی از تعابیر خصمانه نیز عبور می‌کنند‌‌.

فیلم | پسربچه افغان به آرزویش رسید | ملاقات مرتضی احمدی با لیونل مسی