سیاست‎های ترامپ با بازار نفت چه خواهد کرد؟

فیلم | پرخاش نژادپرستانه طرفدار ترامپ به یک زن ایرانی تبار
شانا نوشت:یکی از مسئولان پیشین اوپک اعلام کرد سیاست‎های اعلام شده از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن است به نوسان کنونی در قیمت نفت دامن بزند.

فیلم | پرخاش نژادپرستانه طرفدار ترامپ به یک زن ایرانی تبار

دانلود مستقیم تلگرام فارسی