زمستان نصف‌جهان رنگ وبوی کریسمس گرفت/سفر بابانوئل رویایی به جلفای اصفهان

فیلم | پاریس این‌گونه به سال جدید خوش‌آمد گفت | نمایش خیره‌کننده آتش‌بازی
این روزها حال و هوای زمستان اصفهان رنگ وبوی کریسمس گرفته است، از جلوه کاجهای رنگی در منطقه جلفا تاحضور بابانوئل درتمامی فروشگاه‌های این منطقه نوید سال نو میلادی برای ارامنه را دارد.

فیلم | پاریس این‌گونه به سال جدید خوش‌آمد گفت | نمایش خیره‌کننده آتش‌بازی