فرهادی: دعا کنید با‌وجود حاشیه‌ها بازهم این‌جا فیلم بسازم

فیلم | ویدیویی شوک آور از خودکشی یک هنرپیشه!
اصغر فرهادی در مراسم تقدیری که به خاطر جایزه اسکار او در موزه سینما برگزار شده بود، از مردم خواست دعا کنند تا با وجود همه حاشیه‌ها، بازهم به این‌جا بازگردد و فیلم بسازد؛ جون فیلمسازی برای او در داخل کشور با دل است و در خارج با عقل.

فیلم | ویدیویی شوک آور از خودکشی یک هنرپیشه!