دیدارریاست شورای حل اختلاف شهرستان رشت و تنی چندازمدیران ارشداداره گازو هلال احمراستان با آتش نشانان

فیلم | وضعیت عملیات جستجو در پلاسکو | وضعیت چهار جسد هنگام کشف از زیر آوار
صبح رو گذشته ۳ بهمن ۹۵ بواسطه بروز حادثه نفس گیر و دلخراش ساختمان پلاسکو، شهادت و محبوس شدن تنی چند از آتش نشانان دلاور و پر تلاش تهران بزرگ؛ ریاست شورای حل اختلاف شهرستان رشت و تنی چند از مدیران ارشد اداره گاز و هلال احمر استان با آتش نشانان شهر باران به نیابت از تمامی آتش نشانان بخصوص آتش نشانان پر تلاش و حادثه دیده تهران بزرگ دیدار و ابراز همدردی داشتند.

فیلم | وضعیت عملیات جستجو در پلاسکو | وضعیت چهار جسد هنگام کشف از زیر آوار