از شغل جدیدی به نام ازدواج مکرر تا شباهت افراطی‌ها به تکفیری‌ها از نگاه مطهری/ پربازدیدهای ۱۴دی

فیلم | واکنش مردم به واژگان منتسب به فرهنگستان زبان و ادب فارسی
در ۱۴دی‌ماه، طعنه‌زدن متقابل یک نماینده عضو پایداری و علی مطهری در قالب نامه‌نگاری و سخنرانی، پربازدیدترین خبر خبرآنلاین بود.

فیلم | واکنش مردم به واژگان منتسب به فرهنگستان زبان و ادب فارسی