ادعای جنجالی روزنامه پیروزی درباره سروش رفیعی برای جلد دوشنبه‌اش!

فیلم | واکنش روحانی به منتقدان برجام | همه چیز ایده‌آل نیست اما اگر برجام نبود …
روزنامه پیروزی روی جلد روز دوشنبه‌اش ادعا کرده مشکل این است که سروش رفیعی به پرسپولیس نیاید!

فیلم | واکنش روحانی به منتقدان برجام | همه چیز ایده‌آل نیست اما اگر برجام نبود …