تصاویر | گرامیداشت روز زمین در کرانه باختری و نوار غزه

فیلم | هرکه رفت پاره‌ای از دل ما را با خود برد | نمادو با مسافران ابدی سال ۱۳۹۵
راهپیمایی فلسطینیان در سالگرد روز زمین که یادآور تصمیم رژیم صهیونیستی در زمینه مصادره ۲۱ هزار کیلومتر مربع از اراضی فلسطین در روز ۳۰ مارس سال ۱۹۷۶ است را در غیاب هر گونه اقدامات بازدارنده برای روند فزاینده غصب سرزمینهایشان را در کرانه باختری و نوار غزه گرامی داشتند.

فیلم | هرکه رفت پاره‌ای از دل ما را با خود برد | نمادو با مسافران ابدی سال ۱۳۹۵