۵۰۰ تیم تخصصی در مناطق محروم لرستان خدمات پزشکی ارائه دادند

فیلم | هتریک رونالدو و ۶ گل دیدنی رئال و کاشیما آنتلرز در فینال باشگا‌ه‌های جهان
نشست هم اندیشی دست اندرکاران اردوهای جهادی بهداشتی درمانی، بیمارستان های ثابت و صحرایی، تیم های تخصصی و عمومی بسیج جامعه پزشکی استان با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با حضور سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابولفضل (ع) لرستان و همچنین دکتر کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.

فیلم | هتریک رونالدو و ۶ گل دیدنی رئال و کاشیما آنتلرز در فینال باشگا‌ه‌های جهان