دردسر نفتی نامزد وزارت خارجه دولت ترامپ

فیلم | هاشمی: من هم امتحان دارم؛ همه امتحان دارند؛ بسم‌الله بگو و کار کن
نامزد وزارت خارجه دولت ترامپ به معامله با ایران در زمان تحریم‌ها متهم شد.

فیلم | هاشمی: من هم امتحان دارم؛ همه امتحان دارند؛ بسم‌الله بگو و کار کن