فیلم | گزیده اظهارات میرسیلم در دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری

فیلم | هاشمی‌طبا: بعضی مثل کبک سرشان را زیر برف بردند و گفتند تحریم‌ بر ما اثر ندارد
مصطفی میرسلیم،‌ دومین نفری بود که در مناظره انتخاباتی امروز برای پاسخ به سوال پشت تریبون رفت. او با اشاره به این نکته که “آثار درد آور تخلف ها و زیرمیزها را مردم لمس کرده اند”، ادامه داد: امروز نمی شود با لفاظی مردم را فریب دهیم، واقعا اگر اعتقاد داریم باید عمل کنیم و پذیرش انتقاد کار ساده ای نیست.

فیلم | هاشمی‌طبا: بعضی مثل کبک سرشان را زیر برف بردند و گفتند تحریم‌ بر ما اثر ندارد