وقتی بچه فیل به آب‌درمانی می‌رود!/عکس منتخب رویترز

فیلم | نحوه ساخت جام بهترین بازیکن فیفا
آب درمانی برای خیلی‌‌ها آشناست اما این بار یک بچه فیل این درمان راتجربه کرده است. برای فاه جام، بچه‌فیل پنج ماهه آب‌درمانی به عنوان بخشی از توانبخشی او تجویز شده است.

فیلم | نحوه ساخت جام بهترین بازیکن فیفا