تصاویر | اهالی دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

فیلم | مسافری که ٣٧ آیفون و ٧٠٠٠ ممورى را در لباسش جاسازی کرد
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور – در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

فیلم | مسافری که ٣٧ آیفون و ٧٠٠٠ ممورى را در لباسش جاسازی کرد