حمله تروریستی به رستورانی در استانبول

فیلم | مرد عصبانی کره‌ای جواب راننده زن متخلف را با چکش داد
افراد ناشناس به رستورانی در استانبول حمله کرده و دست کم دو نفر را زخمی کردند.

فیلم | مرد عصبانی کره‌ای جواب راننده زن متخلف را با چکش داد