تصاویر | بازگشت لاینرهای بزرگ به بندر امام خمینی(ره)

فیلم | مرتفع‌ترین پیست اسکیت جهان در ارتفاع ۳۵۴ متری
بازگشت لاینرهای بزرگ به ایران همچنان ادامه دارد و موجب شده بندر امام خمینی (ره) همچون گذشته رونق گرفته و بارگیری در این بندر انجام شود.

فیلم | مرتفع‌ترین پیست اسکیت جهان در ارتفاع ۳۵۴ متری